ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΤΖΗΣ

Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΛΑΓΑΡΑΣ

Αντιπρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΤΑΣ

Ταμίας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΛΙΒΕΡΟΣ

Γενικός Γραμματέας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΡΑΦΙΓΚΑΣ

Μέλος

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΠΑΛΑΣΟΥΛΗΣ

Μέλος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΛΕΣ

Μέλος