Αποτελέσματα εκλογών 2023

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΛΙΒΕΡΟΣ  ??ψήφοι

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΤΑΣ

3. ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΠΑΛΑΣΟΥΛΗΣ

4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΤΖΗΣ

5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΛΕΣ

6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΡΑΦΙΓΚΑΣ

7. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΛΑΓΑΡΑΣ