Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Λάρισας (Ε.Α.Ν.Δι.Λ.) ιδρύθηκε το έτος 2023, έπειτα από πρωτοβουλία ασκούμενων αλλά και νέων Δικηγόρων της Λάρισας. Βασικοί στόχοι της Ε.Α.Ν.Δι.Λ. είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων και η διεκδίκηση των αιτημάτων της νέας γενιάς Δικηγόρων της Λάρισας.

Μέλη της Ε.Α.Ν.Δι.Λ. μπορεί να είναι οι ασκούμενοι και οι Δικηγόροι που έχουν συμπληρώσει μέχρι και πέντε (05) έτη δικηγορίας και είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας.

Η Ένωση αποτελείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με μονοετή θητεία, εξελεγκτική επιτροπή και επιμέρους θεματικές επιτροπές.

Οι Καταστατικοί σκοποί της Ε.Α.Ν.Δι.Λ.

  • η διεκδίκηση και προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των ασκουμένων και των νέων δικηγόρων.
  • η βελτίωση των συνθηκών άσκησης, δικηγορίας και απονομής της δικαιοσύνης.
  • η επιμόρφωση των ασκουμένων και νέων δικηγόρων.
  • η προαγωγή της νομικής επιστήμης και του δικηγορικού λειτουργήματος.
  • η ανάπτυξη της αλληλεγγύης μεταξύ των συναδέλφων, καθώς και της κοινωνικής αλληλεγγύης προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
  • η προάσπιση των ατομικών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων, όπως αυτά κατοχυρώνονται από το Εθνικό και Διεθνές Δίκαιο.
  • η διαρκής συνεργασία με άλλους φορείς, προς την επίτευξη των ανωτέρω αναφερομένων σκοπών.