ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

2024-06-13

 Καλούνται όλα τα μέλη της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Λάρισας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024, ημέρα Τρίτη, στην έδρα της Ένωσης επί της οδού Δευκαλίωνος αρ. 18, Λάρισα, 4ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

                                                       ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  • Προσδιορισμός στόχων, διεκδικήσεων και θέσεων της Ένωση..
  • Παρουσίαση και ψήφιση του αιτήματος οικονομικής ενίσχυσης ασκούμενων και νέων δικηγόρων.
  • Παρουσίαση των οικονομικών του Σωματείου και των προτάσεων ενίσχυσης του αποθεματικού.
  • Συγκρότηση Επιτροπής Υποδοχής και Ένταξης Ασκούμενων Δικηγόρων.

Η Γενική Συνέλευση θα αρχίσει στις 18:00.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Τρίτη 25 Ιουνίου 2024, στον ίδιο τόπο και τις ίδιες ώρες. Στην περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, υπάρχει απαρτία εφόσον παρευρίσκεται το ¼ των μελών.

                                             ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΛΑΓΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                                 ΤΕΚΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ